Menu

Langdurig verzuim vookomen

Voorkom landurig verzuim door een ergonomische bureaustoel.

Langdurig verzuim voorkomen dat kan. Door werkgevers wordt het belang van gezond personeel regelmatig onderschat. Zo berekende het CBS dat over het jaar 2020 er van de 262 werkdagen er gemiddeld 13 door ziekte verloren gaan. Dat houdt in dat 5% van de totale werkuren door enige vorm van ziekte niet konden worden uitgevoerd. Als je vervolgens kijkt naar het feit dat één verzuimdag gemiddeld € 250 tot wel € 3002 per dag kost kan iedereen berekenen dat er hier een hoop geld aan verloren gaat.

Langdurig verzuim voorkomen

Spinalis Hacker ergonomische bureaustoel voorkomt rug-en nekklachten

Het moge dus duidelijk zijn dat hier winst te behalen valt. Voor werkgevers kan het een interessante optie zijn om te investeren in een ergonomische stoel ten behoeve van de gezondheid van het personeel. Bovendien zullen ook de werknemers het kunnen waarderen wanneer er concrete plannen worden gemaakt en uitgevoerd om hun gezondheid te verbeteren.

Kort verzuim

Allereerst is het van belang om onderscheid te maken tussen kort verzuim vanwege bijvoorbeeld verkoudheid en lang verzuim zoals langdurige of chronische aandoeningen. Hoewel een verkoudheid altijd op de loer ligt kan een sterker immuunsysteem hier tegen helpen beschermen. Door voldoende groente en fruit te eten en ook voldoende te bewegen kan je de weerstand een aanzienlijke boost geven. Niet voor niets zie je dan ook steeds vaker dat werkgevers er voor kiezen om bedrijfsfitness aan te bieden aan het personeel. Daarbij is het ook aan te raden om genoeg gezonde opties voor te schotelen in de bedrijfskantine en de frituur bewust wat vaker uit te laten staan. Bovendien zorgt een gezonde leefstijl voor meer energie en concentratie welke de productiviteit ook ten goede komen.

Langdurig verzuim

Langdurig verzuim voorkomen dat kan. Landurig verzuim is voor werknemers en werkgevers een groter probleem. In veel gevallen kan de klant wel een weekje wachten op reactie wanneer dit incidenteel is. Daarnaast kan het huidige personeel ook bijspringen om de werkzaamheden van een zieke collega tijdelijk op zich te nemen. Wanneer dit langer duurt moeten er andere oplossingen bedacht worden. Moet er iemand extra worden aangenomen en opgeleid om de functie in te vullen en zo ja voor hoe lang? Moet het werk worden uitbesteed aan een dure derde partij waarvan je niet weet hoe deze te werk gaat?

Daarnaast moet je als werkgever bij ziekte nog 2 jaar loon doorbetalen en, al dan niet gesubsidieerd, meebetalen aan de re-integratie van de zieke werknemer mochten er hiervoor aanpassingen nodig zijn. Vanuit de werkgever gezien is het dus ook uit economisch perspectief beter om te voorkomen dan te genezen.

Klachten voorkomen

Personeel dat werkzaamheden zittend achter een computer uit moet voeren loopt het risico op rugklachten of RSI wanneer er niet op een ergonomische manier wordt gewerkt. Dit type kwalen zijn voor een deel verantwoordelijk voor de langdurig verzuim van personeel. Terugkijkend naar de kosten die één dag ziekteverzuim met zich meebrengen is het voorkomen hiervan de investering meer dan waard. Met een dynamische ergonomische bureaustoel heeft je lichaam de mogelijkheid om in beweging te blijven tijdens het werk. Hiermee wordt de bloedsomloop bevordert en wordt de druk op de wervels verminderd. Op korte termijn kunnen lichte rugklachten hierdoor verminderd worden en op de lange termijn zelfs voorkomen.

Wacht daarom niet langer en kijk wat je kan doen om de gezondheid van uw personeel te verbeteren om zo van 2021 een productief jaar met weinig verzuim te maken.